Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mesalazin

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att mesalazin är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Mesalazin har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att mesalazin är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av mesalazin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.


Denna sammanfattande information kommer från Fass. Det är frivilligt för tillverkare att publicera uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Detaljerad information

Fass miljöinformation för Pentasa

Fass miljöinformation för Pentasa (mesalazin) från Ferring (hämtad 2022-10-28).

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: Log K = 0,98.

Toxicitet: Data saknas.

Risk

Risk för miljöpåverkan av mesalazin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Fass miljöinformation för Asacol

Fass miljöinformation för Asacol (mesalazin) från Tillotts Pharma (hämtad 2022-10-28).

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: Log K = 0,98.

Toxicitet: Data saknas.

Risk

Risk för miljöpåverkan av mesalazin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm