Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metenamin

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas 

Tillverkare har på fass.se angett att data saknas. Det är frivilligt för dem att lämna dessa uppgifter.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm