Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metoklopramid

Sammanfattning

Fara - P - B 0 T - Risk Kan ej uteslutas

Data för P, B, T och risk kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Primperan (metoklopramid) (hämtad 2019-01-21).

Fara

Persistens: Finns inga data.

Bioackumulation: "Log Kow =2.62 at neutral pH (experimentally derived, method unknown)."

Toxicitet: Finn inga data.

Risk

Toxicitetsstudier saknas varför miljörisken inte kan beräknas.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-01-23] Finns Fass-info från Sanofi. Ingen assessment report. Ändrat riskbedömt från 2013 till 2016. Inget i några mätrapporter eller Richmonds artikel om lm i spindlar 2018.