Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metoklopramid

Sammanfattning

Persistens. Metoklopramid är potentiellt persistent.

Bioackumulering. Metoklopramid har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Metoklopramid har måttlig akut toxicitet.

Risk. Användningen av metoklopramid (försäljningsdata Sverige 2019) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass.


Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Primperan (metoklopramid) från Sanofi (hämtad 2022-12-21).

Fara

Persistens: "Ready degradability 0 % in 28 days Guideline: OECD 301F."

Bioackumulation: "Log P = 2.667 (experimentally derived, method unknown, pH unknown)."

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste alg EC50 35 600 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2019. PEC/PNEC = 0,00042 vilket ger risken försumbar.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm