Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metolazon

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas

Information

Tillverkare har på fass.se angett att data saknas. Det är frivilligt för dem att lämna dessa uppgifter på fass.se.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm