Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metolazon

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas

Information

Tillverkare har på fass.se angett att data saknas. Det är frivilligt för dem att lämna dessa uppgifter på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm