Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metoprolol

Information

Fara 5 P 3 B 0 T 2 Risk Se nedan

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B och T kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för SelokenZoc (hämtad 2019-02-15).

Fara

Persistens: "The aerobic biodegradation was determined in accordance with ISO 7827-1984 (E), using the OECD guidelines’ criteria for ready biodegradation. According to the results, metoprolol is not readily biodegradable (loss of Dissolved Organic Carbon (DOC) <70% after 28 days). Based on the data above (considering that no ther data is available), the statement “Metoprolol is potentially persistent”."

Bioackumulation: "Log P = < 4 at pH 7. Metoprolol has no significant bioaccumulation potential, as indicated by the Log P. Therefore the statement: “Metoprolol has low potential for bioaccumulation”."

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste grönalg (Desmodemus subspicatus) 7 300 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2014. PEC/PNEC = 0,27 vilket ger risken låg.

Rapport Goodpoint 2016

Kunskapen om metoprolols förekomst i svenska vattendrag är mycket god. Rapporter som visar effekt vid låga halter är bristfälliga. Baserat på evidensbaserade effektdata bedöms risken för miljöpåverkan som låg.

Läkemedel i vattenmiljön

Metoprolol har hittats i renat avloppsvatten och ytvatten inom Stockholms län under femårsperioden 2012-2016. Vid mätningen 2017 hittades metoprolol i renat avloppsvatten, ytvatten och dricksvatten.

Metoprolol har hittats i spindlar

Metoprolol var ett av topp 5 mest frekvent återfunna läkemedel hos spindlar (artikeln av Richmond et al. 2018).

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-02-15] Finns Fass-info från AstraZeneca. Ingen assessment report. Finns i rapporten Stockholms läkemedelsrester + SLL:s mätningar 2017. Sedan tidigare finns IVL:s mätrapporter och SLL:s mätningar 2012-2016. Ändrat miljörisk låg till "se dokumentet". Lagt till artikeln om att metoprolol har hittats i spindlar. [Siv Martini 2015-11-06] Nytt T -värde. Komb preparat finns.