Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metoprolol

Sammanfattning

Denna sammanfattande information kommer från Fass. Risken styrks också av utredningen från Goodpoint.

Persistens. Metoprolol är potentiellt persistent.
Bioackumulering. Metoprolol har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Metoprolol har måttlig akut toxicitet.
Risk. Användningen av metoprolol (försäljningsdata Sverige 2017) har bedömts medföra låg risk för miljöpåverkan.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Bloxazoc (metolprolol) från Krka (hämtad 2021-06-28). Miljöinformationen för metoprolol är framtagen av företaget AstraZeneca för Mozoc, Mozoc® och Seloken®.

Fara

Persistens: "The aerobic biodegradation was determined in accordance with ISO 7827-1984 (E), using the OECD guidelines’ criteria for ready biodegradation. According to the results, metoprolol is not readily biodegradable (loss of Dissolved Organic Carbon (DOC) <70% after 28 days). Based on the data above (considering that no ther data is available), the statement “Metoprolol is potentially persistent” is justified."

Bioackumulation: "Log P = < 4 at pH 7. Metoprolol has no significant bioaccumulation potential, as indicated by the Log P. Therefore the statement: “Metoprolol has low potential for bioaccumulation” is used."

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste grönalg (Desmodemus subspicatus) 7 300 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2017. PEC/PNEC = 0,29 vilket ger risken låg.

Rapport Goodpoint 2016

Kunskapen om metoprolols förekomst i svenska vattendrag är mycket god. Rapporter som visar effekt vid låga halter är bristfälliga. Baserat på evidensbaserade effektdata bedöms risken för miljöpåverkan som låg.

Läkemedel i vattenmiljön

Metoprolol har hittats i renat avloppsvatten, ytvatten och dricksvatten inom Region Stockholm.

Metoprolol har hittats i spindlar

Metoprolol var ett av topp 5 mest frekvent återfunna läkemedel hos spindlar (artikeln av Richmond et al. 2018).

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm