Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metylergometrin

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att metylergometrin är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att metylergometrin bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att metylergometrin är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av metylergometrin kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Miljöinformation saknas på fass.se för metylergometrin (2023-06-28). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm