Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metylprednisolon

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att metylprednisolon är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att metylprednisolon kan bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att metylprednisolon är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av metylprednisolon kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass. Tillverkare har på fass.se angett att data om miljöpåverkan saknas för metylprednisolon så att miljörisk inte kan beräknas. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Medrol (metylprednisolon) från Pfizer (hämtad 2023-04-13).

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: Data saknas. 

Toxicitet: Data saknas.

Risk

Risk för miljöpåverkan av metylprednisolon kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm