Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metylprednisolon

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas

Miljöinformation saknas på fass.se (2018-11-15). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

I tidigare miljöinformation för Depo-Medrol (metylprednisolon) på fass.se (hämtad 2011-05-19) har tillverkaren angett att data saknas om miljöpåverkan.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-11-15] Ingen Fass-info eller assessment report. Inget i några mätrapporter. Finns Fass-info från 2011-05-19 om att data saknas. Inte i artikeln Fick J et al. om 500 läkemedel.