Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mianserin

Sammanfattning

Fara - P - B 0 T - Risk Kan ej uteslutas

I Sverige har mianserin har hittats i låga halter. Toxicitetsdata saknas varför risk inte kan uteslutas.

Mianserin har hittats i renat avloppsvatten inom Stockholms län under den senaste femårsperioden (2012–2016).

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm