Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Midazolam

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att midazolam är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Midazolam har hög potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att midazolam är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av midazolam kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Detaljerad information

Utredningsrapport

Utredningsrapport för Buccolam (midazolam), EMA/662938/2011, Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: pH 7 Log Kow = 3,30, pH 8 Log Kow = 3,34 och pH 9 Log Kow = 3,34. "No Potential for PBT (Log Kow values <4.5)."

Toxicitet: Inga data.

Risk

"Midazolam PECsurfacewater value is below the action limit of 0.01μg/L and is not a PBT substance as log KOW does not exceed 4.5. Therefore no Phase II ERA is required."

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Midazolam Panpharma från Panpharma Nordic (hämtad 2023-02-06).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: "Log P = 4.33 at physiological (estimated by unknown method). Since log P ≥ 4 at 7, midazolam has high potential for bioaccumulation."

Toxicitet: Inga data.

Risk

Risk för miljöpåverkan av midazolam kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm