Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mifepriston

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas

Tillverkare har på fass.se angett att miljödata saknas för substansen. Det är frivilligt för dem att lämna dessa uppgifter.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm