Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mifepriston

Sammanfattning

Persistens.Mifepriston bryts ned i miljön.

Bioackumulering. Mifepriston har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Mifepriston har mycket hög kronisk toxicitet.

Risk. Användningen av mifepriston (försäljningsdata Sverige 2020) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Mifegyne (mifepriston) från Nordic Drugs (hämtad 2023-06-28).

Fara

Persistens: "The DT50/DT90 values for Mifepristone are 4.5/14.9 days (water phase), 72.1/239.0 days (sediment phase) and 14.3/212.0 days (total system) for sediment system A and 4.1/13.5 days (water phase), 29.6/98.4 days (sediment phase) and 12.7/42.3 days (total system) for sediment system B. DT50 values obtained for the total system for both test systems (A and B) are therefore ≤ 14.3 days, and the substance is degraded in the environment (DT50 ≤ 32 d)."

Bioackumulation: "Experimental Log Kow is 4.61, however the estimated bioconcentration factors derived from the Mifepristone bioaccumulation study in fish as per OECD 305 were below 25 L/kg. Mifepristone bioaccumulation potential can therefore be considered to be low (BCF < 500) and the phrase “Mifepristone has low potential for bioaccumulation” is thus chosen."

Kronisk toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste fisk (Danio rerio) NOEC 0,1 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2020. PEC/PNEC = 0,05686 vilket ger risken försumbar.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm