Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Minoxidil

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas

Information

Tillverkare har på fass.se angett att miljödata saknas för substansen. Det är frivilligt för dem att lämna dessa uppgifter.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm