Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Misoprostol

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att misoprostol är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att misoprostol bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att misoprostol är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av misoprostol kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för misoprostol från Arthrotec (diklofenak, misoprostol), Pfizer (hämtad 2023-06-19).

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: Data saknas.

Toxicitet: Data saknas.

Risk

Risk för miljöpåverkan av misoprostol kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm