Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Misoprostol

Fara 4* P 3* B 0 T 1 Risk Försumbar

Information

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på Fass.se. Miljöinformation saknas på fass.se (2019-02-08). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för misoprostol från Arthrotec (diklofenak, misoprostol) (hämtad 2011-04-14).

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: "Partition Coefficient (log P) 2.91 at pH 7.4.

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste fisk (trout) 21 900 mikrog/L.

Risk

Det framgår inte vilket år försäljningsdata för PEC/PNEC grundar sig på. PEC/PNEC = 0,000009 vilket ger risken försumbar.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2019-02-13

[Helena Ramström 2019-02-08] Finns ingen Fass-info eller assessment report. Finns arkiv-ex från Pfizer från 2011. Inget i några mätrapporter.