Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mitoxantron

Sammanfattning

Fara - P - B 0 T - Risk Kan ej uteslutas

Underliggande data för B kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Novantrone (mitoxantron) (hämtad 2019-04-25).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: "An estimated log Pow of 2,28 (unknown method) ... indicates that mitoxantrone has a low potential to bioaccumulate. Log Pow < 4 which justifies use of the phrase “Mitoxantron has low potential for bioaccumulation”."

Toxicitet: Inga data.

Risk

"According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessment of medicinal products (EMA/CHMP/SWP/4447/00), use of mitoxantron is unlikely to represent a risk for the environment, because the predicted environmental concentration (PEC) is below the action limit 0,01 μg/L."

"Risk för miljöpåverkan av mitoxantron kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas."

Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-04-25] Finns Fass-info från Meda. Finns ingen assessment report. Inget i några mätrapporter. Ändrat riskbedömt 2013 till 2015. Ändrat B="-" till B=0.