Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mitoxantron

Sammanfattning

Fara - P - B 0 T - Risk Kan ej uteslutas

Underliggande data för B kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Novantrone (mitoxantron) (hämtad 2019-04-25).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: "An estimated log Pow of 2,28 (unknown method) ... indicates that mitoxantrone has a low potential to bioaccumulate. Log Pow < 4 which justifies use of the phrase “Mitoxantron has low potential for bioaccumulation”."

Toxicitet: Inga data.

Risk

"According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessment of medicinal products (EMA/CHMP/SWP/4447/00), use of mitoxantron is unlikely to represent a risk for the environment, because the predicted environmental concentration (PEC) is below the action limit 0,01 μg/L."

"Risk för miljöpåverkan av mitoxantron kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas."

Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm