Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mivakurium

Fara 3* P 3 B 0 T 0* Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm