Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mizolastin

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm