Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Moklobemid

Sammanfattning

Fara 4 P 3 B 0 T 1 Risk Kan ej uteslutas

Underliggande data för B kommer från Fass miljöinformation för Aurorix (moklobemid) från Meda (hämtad 2019-04-01). Uppgifterna om P och T baseras på tidigare miljöinformation i Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Aurorix (moklobemid) från Meda (hämtad 2019-04-01).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: "Estimated Log Pow values of 1,56 (ALOGPS) and 1,45 (ChemAxon) ... indicates that moclobemide has low potential for bioaccumulation. Log Pow < 4 which justifies use of the phrase “Moclobemide has low potential for bioaccumulation”."

Toxicitet: Inga data.

Risk

"Risk för miljöpåverkan av moklobemid kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas."

Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Referenser

  1. Fass.se för vårdpersonal
  2. Stockholms läns landsting. Miljöklassificerade läkemedel 2014–2015. Stockholm; 2014.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm