Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Montelukast

Information

Fara 2 P 0 B 0 T 2 Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm