Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Montelukast

Sammanfattning

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Persistens. Montelukast är potentiellt persistent.
Bioackumulering. Montelukast har hög potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Montelukast har hög kronisk toxicitet.
Risk. Användningen av montelukast (försäljningsdata Sverige 2018) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Montelukast Krka (montelukast) från Krka (hämtad 2022-01-17). Miljöinformationen för montelukast är framtagen av företaget MSD för Singulair-AR.

Fara

Persistens: "Ready degradability: Test results -8 % degradation in 28 days based on CO2 evolution (i.e., no biodegradation) (OECD 301B). ... Montelukast does not pass the ready biodegradation test but is degradable via hydrolysis, photolysis and in acclimated biological systems and river sediments. However, given that no toxicity data is available for metabolites, the phrase “Montelukast is potentially persistent” is thus chosen."

Bioackumulation: "Log D > 4.3 at 7 (OECD 107)."

Kronisk toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste fisk (Pimephales promelas) "NOEC 32 days (percent live normal fry, total length and dry weight) = 73 mikrog/L (OECD 210)".

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2018. PEC/PNEC = 0,003 vilket ger risken försumbar.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm