Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Morfin

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att morfin är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Morfin har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att morfin är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av morfin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass. Tillverkare har på fass.se angett att data saknas för substansen så att miljörisk inte kan beräknas. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Morfin Meda från Meda (hämtad 2023-03-16).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: "Log Pow of 0.89 (unknown method)."

Toxicitet: Inga data.

Risk

Risk för miljöpåverkan av morfin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm