Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Moroktokog alfa

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Risk. Undantagen.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för ReFacto AF (moroktokog alfa) från Pfizer Innovations (hämtad 2020-08-12).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2020-08-12] Finns Fass-info och utredningsrapport men inget om miljö i den senare. Ändrat revideratdatum 2016-05-12 och datum för miljörisk 2014-01-01 till 2020-08-12. [Helena Ramström 2019-04-01] Finns Fass- info från Pfizer om undantagen. Lagt till "Moroktokog alfa är ett glykoprotein." Lagt till referensen till CHMP:s riktlinjer. Denna information finns i Fass och avsnittet miljöinformation för ReFacto AF (moroktokog alfa) (hämtad 2019-04-01). [Siv Martini 2016-05-12] Referens Pfizer