Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Moroktokog alfa

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Information

Moroktokog alfa är ett glykoprotein. Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön. Denna information finns i Fass och avsnittet miljöinformation för ReFacto AF (moroktokog alfa) (hämtad 2019-04-01).

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-05-12

[Helena Ramström 2019-04-01] Finns Fass- info från Pfizer om undantagen. Lagt till "Moroktokog alfa är ett glykoprotein." Lagt till referensen till CHMP:s riktlinjer. Denna information finns i Fass och avsnittet miljöinformation för ReFacto AF (moroktokog alfa) (hämtad 2019-04-01). [Siv Martini 2016-05-12] Referens Pfizer