Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mupirocin

Sammanfattning

Fara 3* P 3* B 0 T 0* Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm