Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mykofenolsyra

Sammanfattning

Fara 6 P 3 B 0 T 3 Risk Medelhög

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.se.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Myfortic (mykofenolsyra) (hämtad 2018-07-02).

Fara

Persistens: "2.0–5.0 % degradation in 28 days, not readily biodegradable (OECD301)."

Bioackumulation: Log P: 1,6

Akut toxicitet: Finns data för 3 trofinivåer, lägst för alg (Selenastrum capricornutum) 68 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2015. PEC/PNEC = 5,21 vilket ger risken medelhög.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm