Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mykofenolsyra

Sammanfattning

Persistens. Mykofenolsyra bryts ned långsamt i miljön.

Bioackumulering. Mykofenolsyra har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Mykofenolsyra har mycket hög kronisk toxicitet.

Risk. Användningen av mykofenolsyra (försäljningsdata Sverige 2021) har bedömts medföra medelhög risk för miljöpåverkan.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Detaljerad information

Mykofenolatmofetil och natriummykofenolat

Enligt Fass-texten för Cellcept (mykofenolsyra): ”Efter peroral administrering absorberas mykofenolatmofetil snabbt och fullständigt. Presystemiskt metaboliseras mykofenolatmofetil fullständigt till den aktiva metaboliten, MPA.” MPA = mykofenolsyra. ”MPA metaboliseras huvudsakligen av glukuronyl-transferas (isoform UGT1A9) till den inaktiva fenol-glukuronid av MPA (MPAG). […] Större delen (ca 87 %) av den givna dosen utsöndrades i urin som MPAG.” Glukuronidkonjugat kan spjälkas av i avloppsreningsverk och åter generera aktiv substans (Larsson et al, 1999). Natriummykofenolat dissocierar i en vattenfas till mykofenolsyra. Den intressanta substansen från miljösynpunkt torde vara mykofenolsyra.

Kommentar om Fass miljöinformation

Mykofenolsyra har olika klassificering på fass.se. Enligt Lif (Läkemedelsindustriföreningen) sammanställer de olika läkemedelsföretagen miljöinformation för sina aktiva substanser baserat på interna studier och publicerade data. Utifrån data, som alltså kan skilja sig åt mellan olika företag, bedömer företagen miljörisken med vägledning av ”Environmental classification of pharmaceuticals at www.fass.se – Guidance for pharmaceutical companies 2012”. Svenska Miljöinstitutet (IVL) granskar bedömningen men har inte till uppgift att samordna/harmonisera miljöinformation från olika läkemedelsföretag för samma aktiva substans.

Fass miljöinformation för Myfortic

Fass miljöinformation för Myfortic (mykofenolsyra) från Novartis (hämtad 2023-09-19).

Fara

Persistens: "2.0–5.0 % degradation in 28 days, not readily biodegradable (OECD301)."

Bioackumulation: Log P: 1,6 ("method unknown, no reference available").

Kronisk toxicitet: Finns data för 3 trofinivåer, lägst för fisk (zebrafish; Danio rerio) 1,32 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2021. PEC/PNEC = 2,99 ~ 3,0 vilket ger risken medelhög.

Fass miljöinformation för CellCept

Fass miljöinformation för CellCept (mykofenolsyra) från Roche (hämtad 2023-09-19).

Fara

Persistens: "Mycophenolate mofetil/Mycophenolic acid is not readily degradable. In sediment/water fate systems significant removal (up to >50%) of radio-labelled MPA was noted after 64 days. There is additional evidence for some aquatic photodegradation. In a biodegradation test in activated sludge according to OECD 314B a mineralisation of 82% was observed within 28 days. This justifies the phrase 'Mycophenolate mofetil/Mycophenolic acid is slowly degraded in the environment.'"

Bioackumulation: "Log Dow = 2.28 (pH 5, 25 °C) (OECD 107)
= 0.47-0.48 (pH 7, 25 °C) (OECD 107)
= -1.83 - -1.54 (pH 9, 25 °C) (OECD 107)
Mycophenolate mofetil/Mycophenolic acid has low potential for bioaccumulation (log KOW < 4)."

Kronisk toxicitet: Finns data för 3 trofinivåer, lägst för fisk (zebrafish; Danio rerio) 5,8 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2021. PEC/PNEC = 0,6 vilket ger risken låg.

Utredningsrapport

Utredningsrapport för Myclausen (mykofenolatmofetil), EMA/CHMP/451012/2010.

"An Environmental Risk Assessment has been submitted by the applicant. Myclausen is a generic product, which is deemed interchangeable with already marketed products, and is unlikely to increase the combined sales volumes of mycophenolate mofetil-containing products thus not having an adverse effect on the environment."

Referenser

  1. Fass.se för vårdpersonal.
  2. Larsson DGJ, Adolfsson-Erici M, Parkkonen J, et al. Ethinyloestradiol — an undesired fish contraceptive? Aquatic Toxicology 1999; 45: 91–97.
  3. European Medicines Agency. European public assessment report (EPAR) for Myclausen EMA/CHMP/451012/2010.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm