Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mykofenolsyra

Sammanfattning

Fara 6 P 3 B 0 T 3 Risk Medelhög

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.se.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Myfortic (mykofenolsyra) (hämtad 2018-07-02).

Fara

Persistens: "2.0–5.0 % degradation in 28 days, not readily biodegradable (OECD301)."

Bioackumulation: Log P: 1,6

Akut toxicitet: Finns data för 3 trofinivåer, lägst för alg (Selenastrum capricornutum) 68 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2015. PEC/PNEC = 5,21 vilket ger risken medelhög.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-07-02] Finns ny Fass-info från Novartis. Finns assessment report. För Myclausen 2010 "An Environmental Risk Assessment has been submitted by the applicant. Myclausen is a generic product, which is deemed interchangeable with already marketed products, and is unlikely to increase the combined sales volumes of mycophenolate mofetil-containing products thus not having an adverse effect on the environment." Ändrat miljörisk från 2011 till 2015.