Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nabumeton

Information

Fara - P - B 0 T - Risk Kan ej uteslutas

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Relifex (nabumeton) från Meda (hämtad 2019-04-02).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: "An experimentally derived Log Pow of 3,08 (unknown method) ... indicates that nabumetone has a low potential for bioaccumulation. Log Pow < 4 which justifies use of the phrase “Nabumetone has low potential for bioaccumulation”."

Toxicitet: Inga data.

Risk

"Risk för miljöpåverkan av nabumeton kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas."

Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-04-02] Finns Fass-info från Meda. Ingen assessment report. Inget i några mätrapporter. Inte i Richmonds artikel 2018. B ändrat från "-" till 0.