Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nafarelin

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Kan inte uteslutas

Miljöinformation saknas på fass.se (2019-04-25). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-04-25] Finns ingen Fass-info eller assessment report. Inget i några mätrapporter. Tidigare var informationen från Fass om undantag. Skriver i stället att det saknas Fass-info. Ändrat riskbedömt från 2011 till 2019. Ändrat risk från undantagen till Kan inte uteslutas.