Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nafazolin

Fara 7* P 3 B 3* T 1* Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm