Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Naloxegol

Sammanfattning

Fara 3 P 3 B 0 T 0 Risk Försumbar

Riskbedömningen är beräknad på den totala mängden (kg) av substansen som beräknas säljas i Sverige under år 2021. Obs! Riskbedömningen är beräknad på den kroniska toxiciteten som är hög för fisk. T-värdet avser akut toxictet.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2019-07-08. Finns ingen Fass-info. Finns assessment report för Moventig. Mejlat Claudia Coll om tolkning av data för persistens 2019-07-08. Siv Martini: Ref AstraZeneca 2016-07-27.