Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Naloxegol

Sammanfattning

Fara 3 P 3 B 0 T 0 Risk Försumbar

Riskbedömningen är beräknad på den totala mängden (kg) av substansen som beräknas säljas i Sverige under år 2021. Obs! Riskbedömningen är beräknad på den kroniska toxiciteten som är hög för fisk. T-värdet avser akut toxictet.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm