Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Naloxon

Sammanfattning

Fara 4 P 3 B 0 T 1 Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm