Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Naloxon

Fara 4 P 3 B 0 T 1 Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-04-05

[Siv Martini 2015-08-13] OBS Innehåller kombinationsläkemedel [Siv Martini 2015-08-13] Kollat av Siv