Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Natalizumab

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Risk. Undantagen.

Utredningsrapport

"Scientific discussion" för Tysabri (natalizumab), EMEA 2006.

"The environmental risk assessment of natalizumab followed primarily the draft of guidelines related to this issue. From the results obtained, it is concluded that natalizumab for I.V.injection is of no immediate risk to the environment and no proposals for labelling provisions are necessary to reduce any potential environmental risks."

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Tysabri (natalizumab) från Biogen Sweden (hämtad 2020-08-12).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2020-08-12] Finns Fass-info och utredningsrapport. Ändrat revideratdatum 2016-03-31 och datum för miljörisk 2019-04-24 till 2020-08-12. [Helena Ramström 2019-04-24] Finns Fass-info för Tysabri om undantag. Ändrat riskbedömt från 2013 till 2019.