Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Natalizumab

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Risk. Undantagen.

Utredningsrapport

"Scientific discussion" för Tysabri (natalizumab), EMEA 2006.

"The environmental risk assessment of natalizumab followed primarily the draft of guidelines related to this issue. From the results obtained, it is concluded that natalizumab for I.V.injection is of no immediate risk to the environment and no proposals for labelling provisions are necessary to reduce any potential environmental risks."

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Tysabri (natalizumab) från Biogen Sweden (hämtad 2020-08-12).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm