Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Natriumacetat

Information

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-04-24] Finns Fass-info från Fresenius Kabi Benelyte om undantag.