Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Natriumaurotiomalat

Sammanfattning

Fara - P - B 0 T - Risk Kan ej uteslutas

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Myocrisin (natriumaurotiomalat) (hämtad 2019-04-24).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: "Log Pow = -0.14 at neutral pH (estimated with ALOGPS software). Since Log Pow < 4, sodium aurothiomalate has low potential for bioaccumulation."

Toxicitet: Inga data.

Risk

"Risk för miljöpåverkan av natriumaurotiomalat kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas."

Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm