Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Natriumfluorid

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-04-24] Fass-info från Meda finns om undantag.