Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Natriumkromoglikat

Sammanfattning

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Persistens. Det kan inte uteslutas att natriumkromoglikat är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Natriumkromoglikat har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Det kan inte uteslutas att natriumkromoglikat är toxiskt, då data saknas.
Risk. Risk för miljöpåverkan av natriumkromoglikat kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Lomudal (natriumkromoglikat) från Sanofi AB (hämtad 2021-11-12).

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: "Log K = - 4.80 at pH 7.4 (method unknown)."

Toxicitet: Data saknas.

Risk

Risk för miljöpåverkan av natriumkromoglikat kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm