Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Natriumlaurylsulfoacetat

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att natriumlaurylsulfoacetat är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att natriumlaurylsulfoacetat bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att natriumlaurylsulfoacetat är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av natriumlaurylsulfoacetat kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Miljöinformation saknas på fass.se för natriumlaurylsulfoacetat (2023-01-23). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm