Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Natriumpikosulfat

Sammanfattning

Risk. Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Uppgiften om risk baseras på tidigare miljöinformation på fass.se. Miljöinformation saknas (2023-01-23). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Laxoberal (natriumpikosulfat) från Sanofi AB (hämtad 2019-04-24).

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm