Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Natriumpolystyrensulfonat

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Resonium (Natriumpolystyrensulfonat) (hämtad 2019-04-24).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: Inga data.

Toxicitet: Inga data.

Risk

"Risk för miljöpåverkan av natriumpolystyrensulfonat kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas."

Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-04-24] Finns Fass-info från Sanofi. Ingen assessment report. Inget i några mätrapporter. Ändrat riskbedömt år 2013 till 2015. Ändrat B=0 til B"-". [Siv Martini 2015-08-13] Kollat av Siv