Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Natriumpolystyrensulfonat

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att natriumpolystyrensulfonat är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att natriumpolystyrensulfonat bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att natriumpolystyrensulfonat är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av natriumpolystyrensulfonat kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Resonium (Natriumpolystyrensulfonat) från Sanofi AB (hämtad 2019-04-24).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: Inga data.

Toxicitet: Inga data.

Risk

"Risk för miljöpåverkan av natriumpolystyrensulfonat kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas."

Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm