Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Natriumvätekarbonat

Sammanfattning

Risk. Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

 

Informationen kommer från Fass.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för bicaVera 1,5% Glucose, 1,25 mmol/l Calcium (innehåller natriumvätekarbonat) från Fresenius Medical Care (hämtad 2023-03-01).

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm