Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Necitumumab

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Utredningsrapport

Utredningsrapport för Portrazza (necitumumab), 17 December 2015, EMA/CHMP/15391/2016.

"Necitumumab is a protein, which is expected to biodegrade in the environment and not be a significant risk to the environment. Thus, according to the “Guideline on the Environmental Risk Assessment of Medicinal Products for Human Use” (EMEA/CHMP/SWP/4447/00), necitumumab is exempt from preparation of an Environmental Risk Assessment as the product and excipients do not pose a significant risk to the environment."

Fass miljöinformation

Miljöinformation saknas på fass.se (2019-09-04). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[2019-09-04 Helena Ramström] Finns ingen Fass-info. Finns assessment report för Portrazza. Ändrat revideratdatum från 2016-09-09 resp. miljörisk (inget datum) till 2019-09-04. [Helena Ramström 2019-04-24] Finns Fass-info från Lilly om undantag. Från Siv Martini: Referens Lilly 2016-07-27.