Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Netarsudil

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att netarsudil är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Netarsudil anses inte ha potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att netarsudil är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av netarsudil kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Denna sammanfattande information kommer från utredningsrapport.

Detaljerad information

Utredningsrapport

Utredningsrapport för Roclanda (latanoprost, netarsudil) om netarsudil, 12 November 2020, EMA/CHMP/637805/2020.

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: "The mean log Pow of netarsudil at pH 4.5 was determined to be 2.38 ± 0.03, using the shake flask method, and the mean log Pow at pH 7 and pH 9 was determined to be 3.14 ± 0.045 and >4.20 ±0.001, respectively, using the slow stir method. ... The log Pow value at pH 9 is considered of less biologically relevance, especially considering the large difference between the log Pow values at pH 7 and pH 9, 3.14 vs >4.20 and that the log Pow value at pH 7 is not close to the trigger value. Thus, even though the log Pow at pH 9 could not be accurately determined it is agreed that no further PBT-assessment is needed."

Toxicitet: Data saknas.

Risk

Risk för miljöpåverkan av netarsudil kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

"The PECSURFACE WATER for both netarsudil and latanoprost is concluded to be less than 0.01 μg/L. No further analysis is therefore required."

Fass miljöinformation

Miljöinformation saknas för netarsudil på fass.se (2023-12-15). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm