Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nikotin

Sammanfattning

Fara 3 P 0 B 0 T 3 Risk Låg

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.se.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Nicotinell Peppermint (hämtad 2018-07-12).

Fara

Persistens: "71% degradation in 28 days (OECD 301B). 72% degradation within 10 day window."

Bioackumulation: Log Dow = 0,28 vid pH 7,4 (OECD 107)

Akut toxicitet: Finns data för 3 trofinivåer, lägst för kräftdjur (Daphnia pulex) 242 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2016. PEC/PNEC = 0,70 vilket ger risken låg.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm