Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nivolumab

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Utredningsrapport

Utredningsrapport för OPDIVO (nivolumab), 28 juni 2018, EMA/665778/2018.

"The applicant has provided a justification for not performing an environmental risk assessment. As nivolumab is a protein composed of natural amino acids, proteins are expected to biodegrade in the environment and not pose a significant risk. Therefore, nivolumab is exempt from preparation of an Environmental Risk Assessment as per the "Guideline on the Environmental Risk Assessment of Medicinal Products for Human Use" (EMEA/CHMP/SWP/4447/00)."

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för OPDIVO från Bristol-Myers Squibb (hämtad 2019-09-04).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

"Nivolumab är en human monoklonal antikropp."

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm