Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nomegestrol

Information

Fara 6* P 3 B 0 T 3* Risk Försumbar

Mätningar av nomegestrol i miljön saknas, men substansen binder dåligt till både androgenreceptorn och SHBG  (Sex Hormone Binding Globulin) vilket ger en låg riskprofil. En substans förmåga att aktivera androgenreceptorn i fisk tros bidra till ökad risk för miljöpåverkan. Bindning till SHBG tros bidra till ökad biokoncentrationsförmåga (och därmed potens) i fisk.

Riskbedömningen försumbar, enligt Fass.se, är beräknad på den totala mängden (kg) av substansen som sålts i Sverige under år 2015 och substansens toxicitet.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

Från Siv Martini: Arkiv info MSD 2018-01-04.