Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nomegestrol

Sammanfattning

Persistens. Nomegestrolacetat är potentiellt persistent.
Bioackumulering. Nomegestrolacetat har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Nomegestrolacetat har mycket hög kronisk toxicitet.
Risk. Användningen av nomegestrolacetat (försäljningsdata Sverige 2018) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för nomegestrol från Zoely (estradiol, nomegestrolacetat) från Theramex Ireland (hämtad 2022-01-11).

Fara

Persistens: "Ready Biodegradation (OECD 301B) (Ref. VI): 0% degradation in 28 days. Not readily biodegradable. Since nomegestrol acetate is not readily biodegradable and no other degradation studies are available, the phrase “Nomegestrol acetate is potentially persistent” is chosen."

Bioackumulation: "Flow through study with zebrafish (Danio rerio) kinetic BCF = 44. Since BCF < 500, nomegestrol acetate has low potential for bioaccumulation."

Kronisk toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste fisk (Danio rerio) NOEC 1,3 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2018. PEC/PNEC = 0,01 vilket ger risken försumbar.

Miljöhänsyn vid förskrivning av gestagena preparat

Mätningar av nomegestrol i miljön saknas, men substansen binder dåligt till både androgenreceptorn och SHBG  (Sex Hormone Binding Globulin) vilket ger en låg riskprofil. En substans förmåga att aktivera androgenreceptorn i fisk tros bidra till ökad risk för miljöpåverkan. Bindning till SHBG tros bidra till ökad biokoncentrationsförmåga (och därmed potens) i fisk.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm