Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nonakog alfa

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Se nedan

I produktresumén för BeneFIX (nonakog alfa): BeneFIX innehåller rekombinant koagulationsfaktor IX, (INN = nonacog alfa). Nonacog alfa är ett renat protein, som har 415 aminosyror i en enkel kedja.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för BeneFIX (nonakog alfa) från Pfizer (hämtad 2019-08-20).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna miljöriskbedömning då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Även om biomolekyler såsom vacciner och hormoner är undantagna, bör de fortfarande betraktas som biologiskt aktiva.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[2019-08-20 Helena Ramström] Finns Fass-info från Pfizer om undantag med meningen om biologiskt aktiv. Ändrat undantagen till Se nedan och revideratdatum från 2019-04-04 till 2019-08-20.[Helena Ramström 2019-04-02] Undantagen. Är ett protein. Finns ingen Fass-info. Finns assessment report för BeneFIX men inget om miljö. Har lagt till text från riktlinjerna om undantag. Lagt till riktlinjerna som referens. [Siv Martini 2016-05-11] Info borttagen i fass.se