Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Noradrenalin

Sammanfattning

Fara - P - B 0 T - Risk Kan ej uteslutas

Riskbedömningen är beräknad på den totala mängden (kg) av substansen som sålts i Sverige under år 2013.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm