Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Norfloxacin

Sammanfattning

Alla läkemedel med norfloxacin är avregistrerade i Sverige.

Tidigare fanns viss risk för selektion av antibiotikaresistenta bakterier i avloppsreningsverken.

Studier har visat att även låga koncentrationer av antibiotika i miljön kan trigga antibiotikaresistens och därför bör så lite som möjligt hamna i vår omgivning.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm