Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nortriptylin

Sammanfattning

Fara 9* P 3 B 3 T 3* Risk Kan ej uteslutas

Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på Fass.se. Miljöinformation saknas på fass.se (2018-11-06). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Referenser

  1. Stockholms läns landsting. Miljöklassificerade läkemedel 2014–2015. Stockholm; 2014.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-04-02] Tog bort: Artikeln Fick J et al. 2010 Critical effect concentration (CEC) för nortriptylin är 56 ng/L. Log P anges till 4,7." [Helena Ramström 2018-11-06] Finns ingen Fass-info eller assessment report. Hittar ingen "gammal" Fass-info i arkivet. Finns i broschyren Miljöklassificerade läkemedel 2014-2015. Finns inte i några mätrapporter. Däremot finns amitriptylin (nortriptylin är en metabolit till amitriptylin) med i mätrapporter. Finns med i artikeln Fick et al 500 pharmaceuticals 2010.