Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nortriptylin

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att nortriptylin är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att nortriptylin bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att nortriptylin är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av nortriptylin kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Miljöinformation saknas på fass.se för nortriptylin (2022-12-21). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm