Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nystatin

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att nystatin är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att nystatin bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att nystatin är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av nystatin kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.


Miljöinformation saknas på fass.se för nystatin (2022-12-21). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm