Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ofatumumab

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Information

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan. Arzerra (ofatumumab) avregistrerades 2019-02-28.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2019-04-24

[Helena Ramström 2019-04-24] Undantag enligt Fass-info från Novartis men avregistrerat 2019-02-28. [Siv Martini 2016-03-31] Monoklonal antikropp