Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ofatumumab

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Denna sammanfattande information kommer från tidigare Fass-text. Arzerra (ofatumumab) avregistrerades 2019-02-28.

Risk. Undantagen.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Arzerra från Novartis (hämtad 2019-04-24).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helenar Ramström 2020-08-12] Avreg. 2019. Finns ingen utredningsrapport. Datum för miljörisk 2011-01-01 ändrat till 2019-04-24. Lät det gamla publiceringsdatumet vara kvar. [Helena Ramström 2019-04-24] Undantag enligt Fass-info från Novartis men avregistrerat 2019-02-28. [Siv Martini 2016-03-31] Monoklonal antikropp