Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Oktreotid

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Se nedan

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Risk. Undantagen men se tillägg i Fass-texterna enligt nedan.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för oktreotid (Octreotide Teva, Oktreotid SUN och Sandostatin) från Teva, SUN Pharmaceutical respektive Novartis.

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Även om biomolekyler, såsom vacciner och hormoner, är undantagna de bör de ändå betraktas som biologiskt aktiva.

Novartis har också med följande information: "It can be expected that any octreotide that is excreted by patients will be rapidly degraded. The assumption that octreotide has low potential to result in a significant risk to the environment due to its nature as easily degradable protein, is supported by the fact that a study on biological degradation following OECD 301B showed 76.0 to 85.0 % degradation."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm