Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Oktreotid

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Information

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-03-31

[Helena Ramström 2019-04-24] Finns Fass-info från Novartis om undantag. Ändrat riskbedömt från 2013 till 2019.