Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Olaparib

Fara 4* P 3 B 0 T 1* Risk Försumbar

Information

Obs! Riskbedömningen är beräknad på den kroniska toxiciteten som är mycket hög för fisk, 0,32 mg/L.  T-värdet avser akut toxictet.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-08-10

Från Siv Martini: Ref AstraZeneca 2016-07-27