Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Olaparib

Sammanfattning

Fara 4* P 3 B 0 T 1* Risk Försumbar

 

Obs! Riskbedömningen är beräknad på den kroniska toxiciteten som är mycket hög för fisk, 0,32 mg/L.  T-värdet avser akut toxictet.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm