Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Olodaterol

Information

Fara - P - B 0 T - Risk Kan inte uteslutas

Underliggande data för B kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för olodaterol från Spiolto Respimat (olodaterol, tiotropium) från Boehringer Ingelheim (hämtad 2020-01-16).

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: Log Dow = 1,2 vid pH 7,4 och 2,5 vid pH 9 (OECD 107). "Since Log Dow < 4 at pH 7, olodaterol has low potential for bioaccumulation."

Toxicitet: Data saknas.

Risk

Risk för miljöpåverkan av olodaterol kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2020-01-16] Finns Fass-info från Boehringer Ingelheim. Ingen utredningsrapport. Inget i några mätrapporter.