Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Olodaterol

Sammanfattning

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Persistens. Det kan inte uteslutas att olodaterol är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Olodaterol har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Det kan inte uteslutas att olodaterol är toxiskt, då data saknas.
Risk. Risk för miljöpåverkan av olodaterol kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Tillverkare har på fass.se angett att data om miljöpåverkan saknas för substansen så att miljörisk inte kan beräknas. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för olodaterol från Striverdi Respimat (olodaterol) från Boehringer Ingelheim (hämtad 2022-01-18).

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: Log Dow = 1,2 vid pH 7,4 och 2,5 vid pH 9 (OECD 107). "Since Log Dow < 4 at pH 7, olodaterol has low potential for bioaccumulation."

Toxicitet: Data saknas.

Risk

Risk för miljöpåverkan av olodaterol kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm