Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ondansetron

Sammanfattning

Persistens. Ondansetron är potentiellt persistent.

Bioackumulation. Ondansetron har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Ondansetron har måttlig kronisk toxicetet.

Risk. Användningen av ondansetron (försäljningsdata Sverige 2018) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.


Denna sammanfattande information kommer från Fass.


Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Zofran munlöslig (ondansetron) från Novartis (hämtad 2023-02-06).

Fara

Persistens: "Inherent degradability: 19% degradation in 28 days (OECD 302). Soil Metabolism: 20-99.9% degradation in 64 days (TAD 3.12). Hydrolysis: 50% degradation (pH 7) > 1 year (TAD 3.09). Ondansetron is not readily degradable nor inherently biodegradable. The phrase “Ondansetron is potentially persistent” is thus chosen."

Bioackumulation: "Log Dow at pH 5 = 0.23, Log Dow at pH 7 = 1.00, Log Dow at pH 9 = 1.26."

Toxicitet: Finns data för 3 trofinivåer, lägst för kräftdjur (Ceriodaphnia dubia) NOEC kronisk toxicitet 320 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2018. "PNEC (μg/L) = lowest NOEC/100, where 100 is the assessment factor applied for two long-term NOECs when such results have not been generated from that showing the lowest L(E)C50 of the short-term tests. The lowest NOEC for water flea (= 320 μg/L) has been used for this calculation since it is the most sensitive of the two tested species." PEC/PNEC = 0,0007 vilket ger risken försumbar. ECHA:s riktlinjer anger att AF 50 ska användas vid data för två långtidsstudier. Om AF 50 används blir risken också försumbar (PEC/PNEC = 0,00034).

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm